Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat alle onderdelen op deze website goed werken. Lees meer in onze privacyverklaring.
Accepteren

Voorwoord

Het Jan van Brabant College stelt zich ten doel kwalitatief hoogstaand openbaar voortgezet onderwijs in Helmond en regio te verzorgen.

Dit houdt in, dat leerlingen van allerlei levensbeschouwelijke richtingen tot de school worden toegelaten, op voorwaarde dat zij aan de geldende toelatingsnormen voldoen. Op een positieve en bewuste manier in saamhorigheid omgaan met elkaar, met de omgeving en de algemeen geldende normen en waarden, staat binnen onze scholen voorop.

Kwaliteit, professionaliteit, respect voor elkaar, toegankelijkheid, zorg, cultuur en tweetalig onderwijs zijn belangrijke pijlers van ons onderwijs.

Bij de medewerkers van het Jan van Brabant College staan de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van onze leerlingen voorop. Goede communicatie, openheid en dialoog zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Door op school het respect voor elkaar centraal te stellen en te benadrukken, wordt een prettig en veilig schoolklimaat gecreëerd, waarbinnen jongeren zich ten volle kunnen ontplooien. Natuurlijk zijn behalve de kwaliteit van het onderwijs ook goede, overzichtelijke en duurzaam ingerichte gebouwen, waar het individu altijd duidelijk zichtbaar blijft, van cruciaal belang.

De heer A. Bressers MSc,
Voorzitter College van Bestuur