Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat alle onderdelen op deze website goed werken. Lees meer in onze privacyverklaring.
Accepteren

Inspectie

Het toezicht op de school berust bij de "Inspectie van het Onderwijs". U vindt op de website www.onderwijsinspectie.nl onder "contact" hoe u de inspectie kunt bereiken.

Hebt u vragen over onderwijs: 0800–8051
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie en extremisme: meldpunt  vertrouwensinspecteurs: tel. 0900–1113111