daagt je uit!

Vacatures en Stages

Het openbare Jan van Brabant College Helmond bestaat uit 2 zelfstandige scholen: de vestiging Molenstraat en de vestiging Deltaweg met de nevenvestiging Gasthuisstraat. De vestiging Molenstraat biedt mavo/vmbo-t, havo, vwo en tweetalig onderwijs havo en vwo aan. De vestiging Deltaweg biedt naast mavo/vmbo-tl/gl Leerwegondersteunend Onderwijs aan. De nevenvestiging Gasthuisstraat biedt Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) met LWOO aan. Beide scholen werken op de terreinen onderwijs, personeel, financiën en beheer intensief samen. Daarbij behouden zij echter hun eigen onderwijsaccenten.

The Jan van Brabant College vestiging Molenstraat also offers bilingual (EN-NL) education at havo and vwo level. The Jan van Brabant College vestiging Molenstraat is constantly on the lookout for English native or near-native speaker teachers of many different subjects, willing to work at our school. Native or near-native speakers are especially welcome to apply.

Vacatures schooljaar 2017-2018

Vestiging Molenstraat:

Er zijn momenteel geen vacatures bij de Molenstraat.

Vestiging Deltaweg

Er zijn momenteel geen vacatures bij de Deltaweg.

Nevenvestiging Gasthuisstraat (EOA/ISK)

- Docenten NT2
Hoewel er momenteel geen vacatures beschikbaar zijn op onze nevenvestiging Gasthuisstraat zijn wij altijd op zoek naar goede en gekwalificeerde NT2 docenten vanwege de fluctuerende leerlingaantallen. We nodigen je daarom graag uit om een open sollicitatie te sturen als je aan de volgende criteria voldoet:

* NT2 certificaat of 2e graad bevoegdheid Nederlands met aantekening NT2;
* ervaring met de doelgroep van een ISK/EOA;
* het is mooi meegenomen als je een specialisatie in techniek, verzorging, drama, kunstvakken meebrengt.

Informatie
Wil je vooraf meer informatie over onze school en/of de openstaande vacature(s) neem dan contact op met de afdelingsleider EOA, dhr. H. Geleijnse, tel.nr. 0492-549448.

Solliciteren
Wil jij je als potentiële nieuwe collega NT2 melden voor vacature(s) in de toekomst dan zien we je CV en een motivatiebrief graag tegemoet op vacature@janvanbrabant.nl

Stageplaatsen

Het Jan van Brabant College is samen met het Stedelijk College Eindhoven de TRION opleidingsschool gestart. Om het beste uit de leerlingen te halen is het namelijk belangrijk dat alle collega's van een school samen een professionele leergemeenschap vormen. Daarbinnen leer je als docent van en met je collega's, je leerlingen en sinds 2015 ook je stagiaires. Jaarlijks zijn de vestigingen van het Jan van Brabant College de thuisbasis voor circa 40 studerende docenten. Als opleider is Fontys nauw betrokken in het plaatsen en begeleiden van stagiaires.

Op het Jan van Brabant College zien we studenten als volwaardige personeelsleden. Natuurlijk moet je nog veel leren, maar je draait (als mogelijk toekomstige) collega mee in het team. Collega's leren altijd van elkaar. Dat betekent dat de stagiaires niet alleen leren van hun begeleiders, maar dat dit ook zeker andersom het geval is. Praktisch gezien betekent dit dat stagiares voor een frisse wind en nieuwe ideeën zorgen waar iedereen, docent en leerling, van profiteert.

In de school zijn een groot aantal docenten getraind als leerwerkplekbegeleiders om het meeste te halen uit jouw stage. Voor het merendeel van de vakken die bij ons op school gegeven worden is er dus goede begeleiding aanwezig. We beschikken over stageplaatsen voor alle leerjaren voor een groot deel van de vakken.

Heb je interesse om stage te lopen bij onze school stuur dan je CV, een korte motivatie en voor welk vak en leerjaar je een stage zoekt naar vacature@janvanbrabant.nl.
Voor meer informatie kun je (tijdelijk) contact opnemen met Petra Ruijsink (P&O Adviseur) via e-mail p.ruijsink@janvanbrabant.nl.