Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat alle onderdelen op deze website goed werken. Lees meer in onze privacyverklaring.
Accepteren

GMR

De GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) is het overkoepelende orgaan van de twee medezeggenschapsraden van het Jan van Brabant College vestiging Molenstraat, vestiging Deltaweg met de nevenvestiging Gasthuisstraat. De raad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding van de scholen.

Wat doet de GMR?

De GMR houdt zich bezig met zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen. Op de agenda staan beleidsvoorstellen die door het College van Bestuur worden voorgelegd en waarover de GMR gevraagd of ongevraagd advies kan geven. Voor een aantal beleidszaken heeft de GMR instemmingsbevoegdheid. Belangrijke zaken die jaarlijks terugkomen in de GMR zijn bijvoorbeeld het bestuursformatieplan, de begroting en de meerjarenbegroting.

Samenstelling GMR

De raad bestaat momenteel uit 7 leden en is als volgt samengesteld:
Personeelsgeleding:

  • Tertske van Dijk  (voorzitter)
  • Khalid Saber (secretaris)
  • Tom Reichrath
  • Erik Martens

Oudergeleding:

  • Anna van Hoof
  • Marcel van Rossum
  • 2 vacatures

 De GMR houdt u op de hoogte via de notulen van de vergaderingen. Wilt u een exemplaar van de notulen? Neem dan contact op met de secretaris van de GMR via: k.saber@janvanbrabant.nl

  Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de GMR via: t.van.dijk@janvanbrabant.nl