Vacatures

Het openbare Jan van Brabant College Helmond bestaat uit 2 zelfstandige scholen: de vestiging Molenstraat en de vestiging Deltaweg met de nevenvestiging Gasthuisstraat. De vestiging Molenstraat biedt mavo/vmbo-t, havo, vwo en tweetalig onderwijs havo en vwo aan. De vestiging Deltaweg biedt naast mavo/vmbo-tl/gl Leerwegondersteunend Onderwijs aan. De nevenvestiging Gasthuisstraat biedt Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) met LWOO aan. Beide scholen werken op de terreinen onderwijs, personeel, financiën en beheer intensief samen. Daarbij behouden zij echter hun eigen onderwijsaccenten.

The Jan van Brabant College vestiging Molenstraat also offers bilingual (EN-NL) education at havo and vwo level. The Jan van Brabant College vestiging Molenstraat is constantly on the look out for English native or near-native speaker teachers of many different subjects, to work at our school. Native or near-native speakers are especially welcome to apply.

Vacatures schooljaar 2017-2018


Vestiging Molenstraat:

- Docent Wiskunde; 0,60 FTE, 1e graad
door het vertrek van één van onze collega's, zijn wij op zoek naar een docent Wiskunde met een 1e graad bevoegdheid. De lessen vinden plaats in de bovenbouw en eindexamenklassen.

Informatie
Meer informatie over de vacatures kan opgevraagd worden bij dhr. G.J. Nillesen, vestigingsdirecteur, tel.nr. 0492-522287.

Solliciteren
Ben je geïntereseerd in één van de vacatures dan zien we graag een motivatie en CV tegemoet op vacature@janvanbrabant.nl


Vestiging Deltaweg

Er zijn momenteel geen vacatures bij de Deltaweg.


Nevenvestiging Gasthuisstraat (EOA/ISK)

- Docenten NT2; 1,3 fte (2 plaatsen)
Binnenkort start de EOA met een nieuwe groep. Hiervoor zijn wij op zoek naar enthousiaste docenten NT2 die het team komen versterken!

Voor het werken met kinderen in deze doelgroep achten wij de volgende punten van belang:
* Pabo of 2e graads bevoegdheid Nederlands, liefst met aantekening NT2;
* affiniteit met de doelgroep van een ISK/EOA;
* ruime ervaring met het geven van gedifferentieerd onderwijs;
* Ervaring met onderwijsvernieuwing.

- Docent NT2/beeldende vorming; 1,0 fte ter vervanging zwangerschapsverlof
Ter vervanging van zwangerschapsverlof per half november 2017 zijn wij op zoek naar een ervaren NT2 docent. Naast de functie-eisen die bij de vacature hierboven staan vermeld, heeft een achtergrond in beeldende vakken een duidelijke voorkeur.

Informatie
Meer informatie over deze vacatures kun je opvragen bij de afdelingsleider EOA, dhr. drs. H. Geleijnse, tel.nr. 0492-549448.

Solliciteren
Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel en ben jij in het bijzonder geïnteresseerd in het werken met deze doelgroep dan nodigen we je uit om te solliciteren. We zien je CV en motivatiebrief graag tegemoet op vacature@janvanbrabant.nl

Deze vacature wordt mogelijk ingevuld door middel van een payrollconstructie.

Stageplaatsen

Het Jan van Brabant College is samen met het Stedelijk College Eindhoven de TRION opleidingsschool gestart. Om het beste uit de leerlingen te halen is het namelijk belangrijk dat alle collega's van een school samen een professionele leergemeenschap vormen. Daarbinnen leer je als docent van en met je collega's, je leerlingen en sinds 2015 ook je stagiaires. Jaarlijks zijn de vestigingen van het Jan van Brabant College de thuisbasis voor circa 40 studerende docenten. Als opleider is Fontys nauw betrokken in het plaatsen en begeleiden van stagiaires.

Op het Jan van Brabant College zien we studenten als volwaardige personeelsleden. Natuurlijk moet je nog veel leren, maar je draait (als mogelijk toekomstige) collega mee in het team. Collega's leren altijd van elkaar. Dat betekent dat de stagiaires niet alleen leren van hun begeleiders, maar dat dit ook zeker andersom het geval is. Praktisch gezien betekent dit dat stagiares voor een frisse wind en nieuwe ideeën zorgen waar iedereen, docent en leerling, van profiteert.

In de school zijn een groot aantal docenten getraind als leerwerkplekbegeleiders om het meeste te halen uit jouw stage. Voor het merendeel van de vakken die bij ons op school gegeven worden is er dus goede begeleiding aanwezig. We beschikken over stageplaatsen voor alle leerjaren voor een groot deel van de vakken.

Heb je interesse om stage te lopen bij onze school stuur dan je CV, een korte motivatie en voor welk vak en leerjaar je een stage zoekt naar vacature@janvanbrabant.nl. Voor meer informatie kun je (tijdelijk) contact opnemen met Petra Ruijsink (P&O Adviseur) via email p.ruijsink@janvanbrabant.nl.