ORION

Het Jan van Brabant College participeert met beide scholen in het ‘ORION’. Dit is een regionaal onderwijsnetwerk van onafhankelijke scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Noord- en Zuidoost- Brabant.
De scholen werken in diverse projecten met elkaar samen. Soms doen alle scholen mee, soms wordt er in kleiner verband samengewerkt.
Het aantal leerlingen per school varieert tussen de 500 en 4000.
Sommige scholen hebben alleen een categoriaal gymnasium, andere scholen zijn breed en bestrijken het onderwijs in alle facetten en niveaus: gymnasium t/m vmbo, soms zelfs praktijkonderwijs.
De ORION-scholen werken intensief samen met diverse lerarenopleidingen.

Kijk op de ORION-website voor meer informatie.