Algemeen

Het Jan van Brabant College bestaat uit twee zelfstandige scholen: de vestiging Molenstraat en de vestiging Deltaweg met de nevenvestiging Gasthuisstraat. Zowel de vestiging in de Molenstraat als de vestiging aan de Deltaweg vallen onder het bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant te Helmond.

De vestiging Molenstraat biedt mavo/vmbo-t, havo, vwo en tweetalig havo en tweetalig vwo onderwijs aan.
De vestiging Deltaweg biedt mavo/vmbo-GL/TL en lwoo aan. De nevenvestiging Gasthuisstraat biedt Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) aan.

Beide scholen werken op de terreinen onderwijs, personeel, financiën en beheer intensief samen. Daarbij behouden zij echter hun eigen onderwijs accenten. Het college van bestuur vormt met beide vestigingsdirecteuren het Centraal Management Team (CMT) van het Jan van Brabant College.


Het Jan van Brabant College is lid van ORION, een regionaal onderwijsnetwerk van onafhankelijke scholen voor voortgezet onderwijs in Noord- en Zuidoost-Brabant. Daarnaast is het lid van het Samenwerkingsverband VO/SVO Helmond regio, verantwoordelijk voor Passend Onderwijs in Helmond en regio en lid van het Overleg Helmondse Schoolbesturen (Primair en Voortgezet Onderwijs Helmond).