Algemeen

 
Het Jan van Brabant College bestaat uit twee zelfstandige scholen en één nevenvestiging. De scholen Jan van Brabant College Molenstraat, Deltaweg en Gasthuisstraat vallen onder het bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant in Helmond. 
De vestiging Molenstraat biedt mavo, havo, vwo en havo/vwo tweetalig onderwijs aan. De vestiging Deltaweg biedt mavo (theoretische leerweg) en de gemengde leerweg aan. Beide mavo’s hebben ook de licentie leerwegondersteunend onderwijs. De vestiging Deltaweg heeft een nevenvestiging Gasthuisstraat ‘Eerste Opvang voor Anderstaligen’. 
 
Beide scholen werken op de terreinen onderwijs, personeel, financiën en beheer intensief samen. 
Daarbij behouden zij echter hun eigen onderwijsaccenten. Het college van bestuur vormt met beide vestigingsdirecteuren het centraal managementteam van het Jan van Brabant College. 
Het Jan van Brabant College zoekt de verbinding lokaal, regionaal en landelijk. Vandaar dat het Jan van Brabant College lid is van ORION, een onafhankelijk netwerk van 13 zelfstandige besturen van scholen voor voortgezet onderwijs in Noord- en Zuidoost-Brabant, van OHS, platform Helmondse schoolbesturen PO-VO, van het Samenwerkingsverband VO voor passend onderwijs in Helmond en regio en lid van VOS/ABB landelijke vereniging voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
 
Het Jan van Brabant College stelt zich ten doel kwalitatief hoogstaand, uitdagend, ontdekkend, onderzoekend en ondernemend voortgezet onderwijs in Helmond en regio (Brainport) te verzorgen. Het Jan van Brabant College vindt internationalisering een belangrijk onderdeel van het onderwijsproces. Het tweetalig onderwijs, the International Award for Young People, het programma Brainport School en een internationaal uitwisselingsprogramma geven hier invulling aan.
 
Leerlingen van allerlei levensbeschouwelijke richtingen zijn welkom op de voorwaarde dat zij aan de geldende toelatingsnormen voldoen. Communicatie, openheid en dialoog zijn belangrijke instrumenten om op een positieve en respectvolle manier met elkaar om te gaan. Door onze scholen wordt veel aandacht geschonken aan burgerschap en het tonen van respect voor elkaar. Daarmee wordt een prettig schoolklimaat gecreëerd, waarbinnen onze leerlingen zich ten volle kunnen ontplooien. De kernwaarden van het Jan van Brabant College zijn daarom ook kort samengevat: onderwijs in een prettige omgeving, goede resultaten en vertrouwen. 
 
Lambèrt van Genugten
Voorzitter college van bestuur.